Rutinar

Alle utarbeidde rutiner for Os kommune er tilgjengeleg via intranettet.

http://intra/Lists/Interne%20rutiner/Alle%20rutiner.aspx

I samband med innføring av nytt kvalitetssystem, EQS, vil rutiner etterkvart bli publisert der

Laster...