Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar. Rådmannen skal sørgje for at Os kommune utviklast og drivast i samsvar med lovar og reglar, samt dei politiske vedtak som er fatta.  Kommunestyret, formannsskapet og andre representative kommunale utval gjev rådmannen mynde til å treffa vedtak i saker som ikkje er av prinsipiell art, jfr. kommunelova § 23, punkt 4.

Rådmannen skal leggje til rette for dialog med innbyggjerane, sørgje for at virksomheita er godt og effektivt organisert innanfor vedtatte budsjettrammer. 

For meir informasjon om rådmannen si mynde, sjå Os kommune sitt reglement for delegering av mynde. 

Administrativt organisasjonskart pr. 25.09.2017

Organisasjonskart-original 2017

Administrativt organisasjonskart pr. 01.01.2017

Leiargruppa:

Rådmann

 

 

Ass. rådmann 

 

 

Økonomisjef

 

 

Prosjektsjef

   

Kommunalsjef - Samfunnsutvikling

   

Kommunalsjef - Helse, omsorg- og beredskap

   

Kommunalsjef - Oppvekst og kultur 

Organisasjonskart pr 01.01.2017

Administrativt organisasjonskart pr. 15.01.2016

Leiargruppa:

Rådmann

 

 

Ass. rådmann - Stab, plan og utvikling

 

 

Kommunalsjef - Helse, omsorg- og beredskap

 

 

Kommunalsjef - Oppvekst og kultur

 

 

Teknisk sjef

 

 

Prosjektsjef

 

 

 

 

 

Os kommune-Organisering_01052014- med namn

Laster...