Utskriftsvennlig versjon

Bruk og oppdatering av arkivplan

Arkivplanen skal nyttast som eit arbeidsreiskap for tilsette i Os kommune. Alle som handterer dokument, skal kunne finne informasjon om kva retningslinjer som må følgjes, og kva løysninger kommunen har på arkivområdet.

I tillegg til arkivplan nyttar kommunen intranett, og i nokre tilfeller må ein derfor være kopla på det interne nettet for at lenkene skal virke. 

 

Arkivplan vert oppdatert ved endringer. Ved større endringer, f.eks ny arkivdel, vert det sendt ut melding til berørte partar umiddlebart etter ein revisjon/korrigering er utført.

 

Alle brukarar har ansvar for å gje tilbakemelding på den informasjon som er i arkivplanen. Om registrerte opplysningar ikkje er korrekte eller endringar er gjort, skal arkivleiar kontaktes.

 

Arkivleiar Martha Heggland kontaktes på telefon 56 57 50 12 eller e-post: postmottak@os-ho.kommune.no

Laster...